تست‌های ورزشی تخصصی

Group 4

در حالی که آزمایش خون از یک فرد معمولی حاوی اطلاعات زیادی است، اما تفاوت مهمی بین آنچه از پزشک دریافت می کنید و آنچه در اینجا می گیرید وجود دارد:

پزشکان معمولاً از داده ها برای یافتن مشکلات استفاده می کنند. این سرویس‌ها فرصت‌ها را جستجو می کنند و نتایج آزمون را در زمینه اوج عملکرد و تغذیه قرار می دهند.

Group 3

تست‌های ورزشی

کریستوفر ملناب ، مربی فوتبال نیمه حرفه ای و دونده ماراتن در ساکرامنتو ، می گوید اطلاعات حاصل از آزمایش خون منجر به تغییر در رژیم غذایی شد که به او کمک کرد پنج دقیقه از زمان ماراتن خود را بتراشد. ملناب می گوید: “خون دروغ نمی گوید” “این به شما داده های سخت می دهد تا فقط” من احساس بهتری دارم. “