تست بیماری‌های مقاربتی

Group 3

بیماری های مقاربتی بیماری هایی هستند که از طریق تماس جسمی و فعالیت جنسی از یک شخص به فرد دیگر منتقل می شوند و معمولاً هیچ علامت و علائمی ندارند. STD ها بسیار شایع است.

Group 4

تست‌های بیماری‌های مقاربتی

بیماری های مقاربتی بیماری‌های شایعی هستند و آزمایش‌ها هم در همه‌جا در دسترسند. آزمایش‌ها می توانند بسته به نوع بیماری مقاربتی مورد نظر پزشک، متفاوت باشند. با پزشک در مورد سابقه ی جنسی خود صحبت کنید و در مورد آزمایشاتی که باید انجام دهید، بپرسید. پزشکان می‌توانند در مورد فواید و خطرات آزمایش‌های مقاربتی به شما کمک کنند و اگر جواب هر نوع آزمایش مقاربتی مثبت باشد، می‌توانند گزینه‌های مناسب درمانی را توصیه کنند.